Blog                                 Tel.: 606 369 886

 

SPRAVEDLIVÁ OCHRANA NÁJEMNÍKŮ I PRONAJÍMATELŮ?

 hammer 802298 1920

Vládní návrh dvou zákonů týkajících se nájmu bytů a nájmu podnikatelských prostor sledoval záměr ochránit nájemce, který není v důsledku epidemie schopen hradit nájemné, před výpovědí ze strany pronajímatele. Jestliže se nájemce dostane v důsledku epidemie do prodlení s placením nájmu v období od 12. března do 31. července 2020, není pronajímatel oprávněn dát z důvodu takového prodlení výpověď, přičemž dlužné nájemné může splatit do konce roku 2020 (původně vláda uvažovala o splatnosti až do března 2022).

Návrh zákona by sice poskytl vstřícnou a v mnoha případech nutnou úlevu nájemcům, ale ponechal by bez jakékoliv kompenzace pronajímatele, na které přesouvá důsledky mimořádných opatření z důvodu pandemie.

Senát zákon vrátil Poslanecké sněmovně k přepracování právě s ohledem na nedostatečnou ochranu pronajímatelů. Požadoval tak, aby stát převzal garanci za 80 procent „odložených“ plateb nájemného. Poslaneckou sněmovnou však pozměňovací návrhy senátu nebyly přijaty.

Zdroj: www.senat.cz; www.komora.cz, www.vlada.cz, www.psp.cz

........................................................................................................................................................................................................................................................

SPLÁTKY ÚVĚRŮ ODLOŽENY

 oBR HYPO

 

Zákon 177/2020 o některých opatřeních v oblasti splácení úvěru v souvislosti s pandemií COVID-19 již nabyl účinnosti. Dlužníci tak mohou využít odkladu splátek úvěrů do 31. července 2020, resp. 31. října 2020 (dle rozhodnutí dlužníka), přičemž odložení splátek nesmí být zpoplatněno. Podmínky pro odklad:

  • úvěr sjednaný před 26. 3. 2020
  • příjem klienta je ovlivněn pandemií COVID-19
  • k datu 26. 3. 2020 nemá klient dluh více jak 30 dní po splatnosti
  • nejedná se o úvěrový rámec (např. kreditní karty, kontokorenty), nájem nebo leasing bez povinného odkupu, finanční záruky apod.

Spotřebitele v období, kdy mají odložené splátky, nemusí splácet úroky ani jistinu, zatímco podnikatelé nemusí splácet jistinu, ale úroky ano.

 

JAK CORONAVIRUS A OČEKÁVANÁ RECESE OVLIVNÍ TRH S REALITAMI? *

(* primárně zde bude zmiňován trh v Praze)

 

Coronavirus

 

Jediné, co je v tuto chvíle úplně zřejmé je, že současná situace spojená s coronavirem a opatřeními na zastavení jeho šíření, trh realit promění. Propad ekonomiky je dle optimistického scénáře odhadován na pokles HDP o 5 – 6 % (odhad MMF), reálně je možný propad blížící se 10 %, pesimistické scénáře hovoří o 20 %. Hodně bude záležet na podpůrných opatřeních vlády nejen naší, ale i zemí, na které jsme ekonomicky silně napojeni.

Podívejme se, jak budou ovlivněny součásti trhu s nemovitostmi.

PRONÁJMY

NABÍDKA:      

V krátkodobém horizontu se dá výraznější změna očekávat na trhu pronájmu, a to zejména v centru a širším centru Prahy. Vzhledem k velkému množství bytů využívaných pro AirBnB a současné paralýze turismu se pravděpodobně velká část těchto bytů objeví na trhu. Už v současnosti je možné sledovat markantní nárůst nabídky za nízké ceny – v drtivě většině se jedná o vlastníky, kteří koupili byt na hypotéku nebo nájemce, kteří využívali byty pro účely krátkodobých pronájmů. „Dumpingovými“ cenami se snaží minimalizovat své ztráty. Po uklidnění situace se mohou vrátit k tomuto typu pronájmu (pokud ze strany veřejné správy nedojde k restriktivním opatřením AirBnB).

POPTÁVKA:   

Objem poptávky po pronájmu se pravděpodobně nezmenší. Naopak, ti, kteří zvažovali koupi vlastní nemovitosti, budou možná v době nejistoty či pesimistických očekávání odkládat své rozhodnutí a řešit bytovou otázku právě pronájmem. Co se změní – poptávající budou opatrnější u dražších pronájmů, tam je možné očekávat spíše pokles, přibude i tzv. rizikových nájemníků z pohledu jejich schopnosti platit vysoký nájem. Dočasné (doufejme dočasné) snížení platební schopnosti nájemníků bude vyvíjet i tlak na snížení nájmu.

PRODEJE

NABÍDKA:

Ani v tomto případě se nedá v krátkodobém ani střednědobém horizontu očekávat výrazná změna objemu nabízených nemovitostí. Mimo stávající nabídku se na trh pravděpodobně dostane část tzv. druhých bytů, aby vlastníci kompenzovali výpadek příjmů, restartovali svoje podnikání apod., investoři s větším finančním zázemím však využijí likvidnější aktiva. Mohou se objevit i byty vlastníků, kteří nezvládnou splácet hypotéky, zde je zřejmé, že situace bude záviset na vstřícnosti bank poskytovat odklady splátek apod. Současná legislativa umožňuje odklad splátek o 3 – 6 měsíců.

POPTÁVKA:

Velká část poptávajících je v této době ovlivněna zejména nejistotou a tzv. pesimistickým očekáváním, rozhodnutí o koupi nemovitosti se snaží odkládat. ČNB již reaguje na celkový pokles poptávky (nejen na trhu nemovitostí) snižováním úrokových sazeb pro stabilizaci a následné oživení ekonomiky (i stabilizaci měny), které se mohou promítnout do snížení hypotečních úrokových sazeb, což může motivovat zájemce s větší finanční stabilitou. Kromě toho banky zmírňují restriktivní opatření a znovu budu poskytovat hypotéky ve výši 90 % (původně 80 %), splátka může činit 50 % (původně 45 %) měsíčního příjmu, celkový objem hypotéky již nebude vázaný na násobky ročních příjmů. Nicméně je víc než zřejmé, že v ekonomice nás čeká recese a to bude mít bezesporu vliv i na koupěschopnou poptávku, potažmo i na ceny nemovitostí, které reagují s určitým časovým zpožděním.

Z výše uvedeného by se dalo vyvozovat výrazné snížení cen nemovitostí (nabídka se zvyšuje, ev. zůstává poměrně stabilní, ale poptávka se snižuje?), ale jakékoliv zobecňování není namístě, a to ze dvou důvodů. Snižování cen nemovitostí nebude plošně rovnoměrné, i nyní bude hrát velkou roli lokalita. Konkrétně v Praze je velký převis poptávky nad nabídkou, ev. pokles cen bude značně diferencovaný – centrum x periférie. Druhým důvodem je fakt, že rozhodnutí ohledně prodeje, pronájmu či koupě, nájmu nemovitosti není vždy motivované jenom ekonomickou situací (i ta bude u jednotlivců velmi rozdílná), ale konkrétním záměrem a momentálními potřebami.

 

Pokud zvažujete jakoukoliv transakci s nemovitostmi, neváhejte se obrátit na svého makléře, který se nejen dobře orientuje na trhu, dokáže vyhodnotit Vaši konkrétní situaci a zvolit nejefektivnější nástroje pro realizaci transakce k Vaší plné spokojenosti.

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx