Prodej domu, 90 m2, Troubsko

Cena na vyžádání v kanceláři | kontakty

Prodej rodinného domu, 90 m2, Troubsko

Exkluzivně nabízím zajímavou investiční příležitost pár minut od Brna v obci Troubsko. Celková plocha pozemku činí 245 m2. Parkování může být vybudováno na vlastním pozemku před domem.

Dům leží v ploše pro bydlení v rodinných domech BI – bydlení rodinných domech.

Hlavní využití - pozemky staveb pro bydlení v rodinných domech.

Přípustné – pozemky dalších souvisejících staveb a zařízení (např. doplňkové stavby ke stavbě hlavní, bazény, přístřešky, altány…) – pozemky vinných sklepů – pozemky staveb veřejného občanského vybavení – pozemky související dopravní a technické infrastruktury – pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně, víceúčelová hřiště, dětská hřiště, drobná architektura

Nepřípustné – bytové domy – pozemky staveb a zařízení, které nesouvisí s přípustným nebo podmíněně přípustným využitím – nepřípustné je využití pro všechny druhy staveb, zařízení a činností, jejichž negativní účinky na veřejné zdraví v souhrnu kumulativních vlivů překračují hygienický limit stanovený v prováděcích právních předpisech pro stávající chráněné prostory definované právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a na hranici ploch s možností situovat chráněné prostory vymezené v územně plánovací dokumentaci, nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

Podmíněně přípustné – pozemky občanského vybavení komerčního malého (obchodní zařízení do velikosti 200 m2 prodejní plochy), turistická infrastruktura za podmínky, že nedojde k narušení pohody bydlení a 70% parkovacích míst pro zákazníky bude řešeno na vlastním pozemku – nerušící drobné a řemeslné výroby sloužící pro potřebu obyvatel přilehlého území – fotovoltaické elektrárny za podmínky, že budou součástí staveb a nedojede k narušení hodnot území a krajinného rázu
Podmínky prostorového uspořádání: Stavby na jednotlivém stavebním pozemku v rámci zastavěného území i v rámci zastavitelných ploch a na plochách přestavby smí obsahovat maximálně 2 byty. Stabilizované plochy: o Nevytvářet při umisťování zástavby rodinných domů do území tzv. druhé řady vytvářející ucelený uliční prostor (není přípustné umístit další zástavbu rodinných domů do plochy za stávající nebo navrhovanou zástavbou). o výšková regulace zástavby: max 2 NP o intenzita využití pozemku: není stanovena Plochy změn: o na základě posouzení lze intenzitu využití pozemků upravit v rámci územního řízení o 5%

Rád Vás s nemovitostí seznámím na osobní schůzce v domě samotném.
Číslo zakázky: 309-NP00186
Město: Troubsko
Ulice: Jihlavská
Počet nadzemních podlaží objektu: 1
Celková plocha: 90 m2
Plocha pozemku: 245 m2
Zastavěná plocha: 245 m2
Typ nemovitosti: Domy
Poloha domu: Řadový
Druh objektu: Cihlová
Stav objektu: Určený k demolici
Energetická náročnost budovy: G
Garáž: Ne
Balkón: Ne
Lodžie: Ne
Výtah: Ne

Mám zájem o nemovitost

Tuto nemovitost vám rád(a) představí

Kamil Jelínek

Jelínek Kamil


 
Tel. na makléře:
+420 774 006 863

Potřebujete poradit / máte zájem o prohlídku?