Pronájem pozemku, 5741 m2, Proboštov

10 000 czk / za měsíc

Pronájem zahrady, 5741 m2, Proboštov

V exkluzivním zastoupení majitele Vám nabízíme k dlouhodobému pronájmu s možností odkupu nebo splátek. Jedná se o pozemek o výměře 5741m2 druh pozemku ostatní plocha, způsob využití: zeleň. Pozemek se nachází v katastrálním území Proboštov u Teplic a naleznete ho pod parc.č. 1261/2. Pozemek lze připojit k elektrické síti, dle kladného vyjádření Čez distribuce. Žádost o připojení byla již podána a je zaplacen 50% podíl na připojení. Pozemek lze využít dle platného územního plánu k těmto účelům.
PLOCHY REKREACE
RS plochy smíšené, nelesní a izolační zeleně
Hlavní využití
- plochy a pásy izolační a doprovodné zeleně podél vodotečí, komunikací a zeleň
oddělující území různého funkčního využití
- záměrně založené i spontánní porosty bez pravidelné údržby či s nízkou intenzitou údržby
- izolační bariéry mezi zdrojem negativních účinků a vlivů staveb na objekty hygienické ochrany
- plochy umožňující začlenění výrobních areálů do krajiny
Přípustné využití
- trvalé travní porosty
- stromové a keřové porosty
- aleje a stromořadí
- drobné vodní plochy a retence 27
- dětská hřiště a nekrytá neoplocená sportovní zařízení bez vybavenosti
- zařízení a drobné stavby podporující krátkodobou a tranzitní turistiku (veřejné
záchodky s parkovištěm, kioskový prodej, půjčovny sportovních potřeb, apod.)
- zájmové, volnočasové zahrádkaření bez jakýchkoliv rekreačních a účelových staveb
- umístění související dopravní a technické infrastruktury
V případě zájmu kontaktujte makléře nabídky. Možný je i pronájem s následným odkupem.
Číslo zakázky: 024-NP06338
Město: Proboštov
Celková plocha: 5741 m2
Typ nemovitosti: Pozemky
Druh pozemku: Zahrada
Garáž: Ne
Balkón: Ne
Lodžie: Ne
Výtah: Ne

Mám zájem o nemovitost

Tuto nemovitost vám rád(a) představí

Michal Kožíšek

Kožíšek Michal


 
Tel. na makléře:
+420 777 006 023

Potřebujete poradit / máte zájem o prohlídku?