Chcete se poradit o Vaší nemovitosti?

  1. Domluvíme si společně nezávaznou osobní schůzku, nejlépe ve Vaší nemovitosti. Seznámím se s Vámi, s Vaší nemovitostí, naslouchám Vašim představám, potřebám a plánům, pohovořím o tom, jak právě já bych Vám mohla pomoci, jaká je aktuální situace na trhu, v dané lokalitě, jak to vypadá se zájemci, navrhuji řešení, nastíním Vám celkový průběh transakce až po dokončení celého obchodu, zodpovím Vaše otázky…………..po té máte čas v klidu se rozmyslet a v případě dotazů mě samozřejmě v dalších dnech opět kontaktovat, jsem Vám plně k dispozici.

 

Rozhodli jste se pracovat se mnou?

  1. Domluvíme se na společné schůzce v kanceláři a smluvní spolupráci a začne:

 

Předprodejní příprava: domluva postupu; konzultace předprodejního vylepšení image Nemovitosti popř. Home staging; pohovoříme o termínu focení, prezentaci Nemovitosti, marketingu, termínu prvních prohlídek

 

Proces realizace: probíhají prohlídky; průběžně Vás informuji o aktuálním dění, o reakcích zájemců, jejich cenových návrzích, financování apod. ; poskytuji Vám poradenství o výši kupní ceny a jiných podmínkách prodeje v závislosti na vyjádření zájemců o Nemovitost; vyjednávám se zájemci

 

  • Máme vhodného zájemce: zajistím vypracování návrhu dohody o složení blokovacího depozita a organizačně administrativní podporu při jejím uzavření se zájemcem; zprostředkuji přípravu návrhu standardní smluvní dokumentace nezbytné pro realizaci obchodu – v případě prodeje nemovitostí organizuji podpis kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově (úschovu kupní ceny nemovitosti zajišťuje certifikovaná advokátní kancelář); zajistím podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, zajistím vypracování smlouvy o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu; zajistím podání Návrhu na vklad vlastnického práva na příslušný KN a součinnost až do zápisu vlastnického práva ve prospěch Kupujícího; v případě nájmu nemovitostí připravím nájemní nebo podnájemní smlouvu;

 

Dokončení obchodu: zorganizuji předání Nemovitosti včetně vyplnění veškerých k tomu potřebných dokumentů a pomohu s převodem energií