Home staging

Profesionální příprava nemovitosti k prodeji je základním kamenem úspěšné a plynulé realizace prodeje, či pronájmu. Fotodokumentace níže ukazuje, jak se při přípravě vyplatí investice finanční i časová.

Home staging [čti houm stejdžing] je příprava nemovitosti na prodej nebo pronájem a její profesionální prezentace na realitním trhu. Na rozdíl od interiérového designu, který je zaměřen na vlastní domov nebo firemní prostory, Home staging se zaměřuje na nemovitosti určené k prodeji nebo pronájmu. Cílem je zvýšení atraktivity nemovitosti pro co nejširší okruh potenciálních zájemců a to především sladěním barevných schémat, uspořádáním nábytku a barevně sladěných doplňků, nastavení osvětlení a odstranění všech negativních elementů, které by potenciálnímu zájemci ztěžovaly představu, že by právě tady mohl bydlet.

-Wikipedie: Home staging

Po
Po
Po
Před
Před
Po
Po
Po
Před
Před
Po
Po
Po
Před
Před
Po
Po
Po
Před
Před
Po
Po
Po
Před
Před
Po
Po
Po
Před
Před
Po
Po
Po
Před
Před
Po
Po
Po
Před
Před
Po
Po
Po
Před
Před
Po
Po
Po
Před
Před
Po
Po
Po
Před
Před
Po
Po
Po
Před
Před