PENB

Zpracování energetického průkazu

Prodáváte, nebo pronajímáte dům, byt nebo komerční prostory? Máte zákonnou povinnost objekt opatřit/doložit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

V rámci služeb RE/MAX ANDĚL zajistíme našim klientům zpracování PENB a zodpovíme jakékoli dotazy. Díky spolupráci s certifikovanou organizací, oprávněnou PENB vystavovat, jsme schopni vaši nemovitost inzerovat se všemi náležitostmi, které vyhláška v tomto směru vyžaduje.

Garance kvality PENB

Prodávajícím i klientům, kteří si u nás koupili nemovitost za účelem dalšího pronájmu nebo prodeje, garantujeme kvalitu zpracování energetického průkazu inspektory ze společnosti MEDIAFIN servis a Comfort Space.

Co je PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), jinak také nesprávně nazývaný „energetický štítek“, se stal důležitou součástí realitní praxe. Jedná se o klasifikaci nemovitosti v rozmezí energetických tříd A-G a slouží především k lepší orientaci koncových uživatelů.

Provozní náklady na dům či byt hrají v rozhodovacím procesu kupujících stále větší roli, proto PENB významně ovlivňuje prodejní potenciál nemovitosti.

Zákonem daná povinnost

Jak Státní energetický úřad uvádí, vlastník budovy tedy při jejím prodeji nebo pronájmu nebo při prodeji ucelené části budovy (např. bytu) a vlastník ucelené části budovy (např. bytu) při jejím prodeji musí od 1. 1. 2013 zajistit zpracování průkazu. Vzhledem k povinnosti předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii již zájemci o koupi nebo nájem, byť by s tímto zájemcem prodej či pronájem nebyl nakonec realizován, a vzhledem k povinnosti zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti (klasifikační třída současného stavu celkové dodané energie a její měrná hodnota vztažená na energeticky vztažnou plochu) v informačních a reklamních materiálech, kterými je i inzerce nabízející nemovitost k prodeji či pronájmu, by prodávající nebo pronajímající měl učinit kroky k zajištění průkazu ještě před vlastní realizací prodeje nebo pronájmu, aby mohl v inzerci uvést výše uvedené ukazatele energetické náročnosti a průkaz nebo jeho ověřenou kopii předložit potenciálnímu zájemci o koupi či pronájem. V případě, že vlastník nemovitosti tuto nabízí k prodeji či pronájmu prostřednictvím realitní kanceláře, musí zajistit, aby se ukazatelé energetické náročnosti z průkazu objevili i v inzerci, kterou bude zveřejňovat realitní kancelář. Proto by měl realitní kanceláři předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii, aby tato realitní kancelář mohla tyto ukazatele zveřejnit a průkaz předkládat potenciálním zájemcům o koupi či pronájem. Není tedy možné zajišťovat zpracování průkazu až v okamžiku, kdy je nalezen vážný zájemce o koupi či nájem nemovitosti, ale je třeba mít platný průkaz k dispozici již v okamžiku, kdy je nemovitost nabídnuta k prodeji či pronájmu. Za porušení výše uvedených povinností hrozí fyzické osobě pokuta v maximální výši 50.000,- Kč, fyzické osobě podnikající nebo právnické osobě pak v maximální výši 100.000,- Kč.

Více informací na webu Statní energetické inspekce.