Andělský kodex

  1. Klient je vždy nejdůležitější osoba naší společnosti, neděláme mu laskavost tím, že mu poskytujeme servis, naopak klient je laskav, že nám dává příležitost.
  2. Všichni podporujeme pozitivní vnímání značky a pobočky.
  3. Spolupráce s klientem je založena na otevřené komunikaci.
  4. Své postavení a znalosti nezneužíváme.
  5. Všichni jsme si vědomi toho, že kontrola nevylučuje důvěru a důvěra nevylučuje kontrolu
  6. ÚSMĚV a slovo DĚKUJI nestojí moc a vynáší mnoho, obohacují toho, kdo přijímá, aniž by byl ochuzen ten, kdo daruje, trvají chvilku, ale vzpomínka na ně bývá stálá.

 

Jaroslav Nedvěd
Majitel kanceláře