Andělské principy

Jsme svobodomyslná pobočka. Jako majitel vyznávám hodnoty svobodné firmy, kde je volnost v rovnováze se zodpovědností a přijatými závazky. Má filosofie se dá přibližně definovat deseti následujícími principy:

  • Smysl & vize – Když organizace a členové týmu znají důvod, proč jejich pobočka existuje, a sdílejí společný směr. Vize a poslání je jakýmsi magnetem, který spolehlivě přitáhne správné a odpudí nesprávné lidi.
  • Dialog & naslouchání – Když netrváme na jedné pravdě a dovedeme přijmout různé úhly pohledu. Když dokážeme naslouchat a zapojit se do diskuze tak, že nás to dostane do nových hloubek poznání a porozumění.
  • Fair play & důstojnost – Když se dokážeme chovat ke každému člověku férově, spravedlivě, tj. podle jeho nebo jejích zásluh.
  • Transparentnost – Když myšlenky volně plynou a informace sdílíme svobodně a zodpovědně.
  • Zodpovědnost – Když je každý člověk i organizace jako celek zodpovědný jeden druhému i společnosti za své chování.
  • Jednotlivě & společně – Když členové týmu rozumí a berou za své to, jak přispívají k dosažení společných cílů.
  • Možnost volby – Když kancelář podporuje každého člena týmu k tomu, aby se sám rozhodoval, co/jak/kdy/kde/s kým bude dělat.
  • Celistvost – Když se každý jednotlivec i organizace drží sdílených etických a morálních principů.
  • Decentralizace – Když se moc rozprostře do všech úrovní a částí organizace.
  • Reflexe a zhodnocení – Když všichni cítíme potřebu průběžné zpětné vazby, učit se z minulosti a budovat lepší budoucnost.

 

Jaroslav Nedvěd
Majitel kanceláře