Na co si dát pozor u fotovoltaiky?

I přesto, že aktuální energetická krize opadla, zájem o domácí fotovoltaické elektrárny přetrvává. Současní zájemci už ovšem nejsou pod takovým časovým tlakem jako loni a mohou se zaměřit na detailnější výběr fotovoltaického systému. Jaká kritéria je potřeba zvážit při výběru FVE?

Každá domácnost má specifické energetické potřeby, proto je nutné před samotnou instalací FVE nejprve provést analýzu, technickou prohlídku a konzultaci se. Pokud tento krok ze strany dodavatele nepřichází nebo proběhne ledabyle, zákazník by měl zpozornět.

Při výběru dodavatele fotovoltaiky by si měl dávat člověk pozor zejména na to, jestli je nabídka podložená reálnými možnostmi. Na trhu například stále existují dodavatelé, kteří se snaží přesvědčit zákazníky o výhodnosti prodeje nadbytku elektrické energie do sítě. Ale tato tvrzení už neplatí. Při důkladném zkoumání lze zjistit, že prodej energie do sítě není výhodný, navíc se neustále snižuje počet míst, kde je možné fotovoltaickou elektrárnu připojit do sítě.

Distribuční infrastruktura jednoduše není dostatečně připravena na takový nápor a množství domácností, které nebudou moci být připojeny k síti, bude stále narůstat. Spoléhat se na prodej přebytečné elektřiny tedy není reálné.

Správně navržená domácí fotovoltaická elektrárna (FVE) je výhodná, pokud je přizpůsobena spotřebě konkrétní domácnosti a umožňuje využití akumulace energie do baterií nebo nabíjení hybridního vozu či elektromobilu.

Dalším zádrhelem může být dostupnost instalačních materiálů a zejména typy komponentů používaných při instalaci. Mnoho dodavatelů se spoléhá na to, že zájemci o fotovoltaické systémy při výběru nezkoumají detaily. Je například možné, že se v instalaci systému objeví nekvalitní jističe, které nejsou certifikovány pro použití v rámci EU. Pro běžného spotřebitele to může být obtížné rozpoznat, čehož bohužel někteří dodavatelé využívají.

Pohlídejte si smlouvu

Ve smlouvě s dodavatelem by mělo být zahrnuto několik klíčových informací. Patří sem jasný popis toho, co si zákazník kupuje. Důležité je také upřesnit, kdo bude odpovědný za připojení k síti a vyřízení dotací, tedy stanovení povinností a rolí obou stran. Klient by měl mít také přehled o sjednané konečné ceně na základě položkového rozpočtu, který by měl být přílohou smlouvy. Kromě toho je nutné specifikovat materiálové standardy, které musí být dodrženy při instalaci, aby se předešlo případným komplikacím.

V případě nedodržení stanoveného termínu ze strany dodavatele je možné požádat o sjednání náhradního termínu. Pokud nový termín dodavatel opět nedodrží, má klient právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení celé zálohy. Tento princip platí i pro případ, kdy byla instalace již započata, ale práce dlouhodobě stojí.

Nejhorším scénářem, se kterým se může zájemce o FVE setkat, je krach dodavatele ještě předtím, než stihne instalovaný systém zapojit do sítě. V tomto případě existuje možnost svěřit finalizaci instalace jiné firmě, ta ale musí mít zkušenost se zapojením různých typů systémů. Další variantou je najmout si firmu, která provede audit systému, celkovou kontrolu a následně zajistí samotné zapojení. Tato společnost může dále zajišťovat také pravidelný servis. Na to by měl mimochodem pamatovat každý vlastník FVE. Stejně jako například u plynových kotlů by zde měly probíhat každoroční kontroly.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

1 × dvě =