Po mé dlouhé, skoro dvacetileté, kariéře v cestovním ruchu jsem začala pociťovat potřebu změny. Věděla jsem však, že chci zůstat v kontaktu s lidmi, naslouchat jejich potřebám a pomáhat jim řešit jejich životní realitní situace. Mé životní zkušenosti mne naučily „ důvěřuj, ale prověřuj „ ,tudíž právní bezpečnost realitní transakce je pro mne na prvním místě.

A proč společnost RE/MAX? Po dobu svého podnikání v cestovním ruchu jsem se pohybovala spíše jako individualista a neustále bojovala s konkurencí. Najednou tu byla realitní síť, kde znamenalo čím více kvalitních realitních makléřů a poboček RE/MAX bude, tím větší bude pokrytí trhu nabídkou, tím větší bude pokrytí trhu poptávkou, to způsobí rychleji realizované obchody a tedy spokojenější klienty s jejich dalším doporučením naší značky a mých služeb. V tu chvíli jsem pochopila, že dnešní doba je o spolupráci a nikoli o konkurenčním boji a nekorektním se přetahování o klienty, který má za následek i snižování cen nemovitostí. Jsem ráda, že jsem součástí této sítě, objevuji její sílu a možnosti pro klienty i makléře, mohu využít veškeré zázemí, zkušenosti i můj oblíbený vzdělávací systém, kterého dle mého názoru není nikdy dost 🙂  a toto vše využívám ve prospěch Váš, prospěch mých klientů.

Co mi udělá při mé práci největší radost? Když se na mne obracejí neznámí lidé s tím, že jejich známí byli s mojí prací velmi spokojeni a žádají mne o rady a realitní služby, to mne potom opravdu zahřeje u srdíčka 🙂 

A co mne při mé práci nejvíce trápí? Když si klient myslí, že nejdůležitější je s makléřem hlavně vyjednat co nejnižší provizi, která je pro něj potom základem úspěchu, že mu z prodeje nemovitosti zůstane co nejvíce. Nastává zde však pravý opak. Makléř si uvědomuje své finanční omezení a celé se to negativně projeví na marketingu nemovitosti. Zatímco správně stanovená provize zdravě makléře motivuje, začne vynakládat více aktivity a financí do marketingu (protože jedině v momentě uskutečnění obchodu získá svoji odměnu). Z vlastní zkušenosti potom mohu potvrdit, že se tato skutečnost v důsledku projeví na vyšší prodejní ceně nemovitosti, která znamená pro prodávajícího návratnost vynaložených prostředků. Mým cílem a zároveň závazkem je, abyste si mne, jako svého makléře, nevybírali kvůli výši odměny za mou odvedenou práci, ale kvůli kvalitě mé práce.

Mé životní heslo? Slovo problém? Neexistuje. Mohou existovat maximálně překážky, které nás vyzývají k tomu, abychom je společně překonali 🙂 

Co spoluprací se mnou získáte? Zainteresovanou osobní makléřku, která bude výhradně hájit Vaše zájmy, poskytne Vám své odborné zkušenosti a za celý průběh prodeje bude zodpovídat.