Prodali či koupili jste nemovitost v roce 2021?

Prodali či koupili jste nemovitost v roce 2021? Přečtete si tento článek a dozvíte se, jaké zákonné povinnosti z toho pro Vás plynou.

Pravidla u koupě či prodeje bytu.

  • Týká se pouze bytů v osobním vlastnictví.
  • U bytů v osobním vlastnictví je nutné podat daňové přiznání k dani z nemovitosti na příslušném místním finančním úřadě – tzn. v místě, kde se nemovitost nachází.

Pravidla u koupě či prodeje domu, chaty, garáže, chalupy.

  • U těchto nemovitostí platí stejný postup jako u bytů v osobním vlastnictví.

Pravidla u koupě či prodeje pozemku.

  • Daňové přiznání na příslušný finanční úřad podává majitel pozemku.
  • V případě více majitelů (vlastníků) je možné podat přiznání současně každý vlastník ( dle výše skutečného podílu) za sebe či jeden určený vlastník za všechny najednou.

V případě, že je byt v družstevním vlastnictví, je předmětem daně z nemovitosti celý dům, plátcem je vždy bytové družstvo.

Termíny přihlášení a odhlášení k dani:

  • Noví majitelé(vlastníci) mají zákonnou povinnost prodat daňové přiznání do 31.1.2022.
  • Také Ti, co pozemky, dům, byt, garáž či jinou stavbu prodali, musí učinit v lednu dílčí daňové přiznání, ve kterém uvedete jen nastalé změny.

 

Nebylo-li do 31. prosince roku, ve kterém byl podán návrh na vklad vlastnického práva do Katastru nemovitostí, kterým toto právo vzniká, rozhodnuto o jeho povolení, je poplatník povinen za nemovitou věc, která byla předmětem vkladu vlastnického práva podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl zapsán vklad práva vlastnického do Katastru nemovitostí.

Splatnost daně:

  • Do 31.5.2022 zdaňovacího období.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

13 − dvanáct =